DELTA Automation

محصولات شرکت دلتا اتوماسیون شامل تجهیزات اتوماسیون صنعتی و انواع درایو و سرو موتورها و منابع تغذیه و انواع اینورتر می باشد که در زیر به صورت جداگانه ارائه گردیده است.

HMI

Inverter

PLC

Temperature Controller

Servo Motor & Motor