مهندسی کنترل
در این وبسایت
در كل اينترنت

اگر بخواهیم یک تعریف کلی از کنترل ارائه دهیم میتوانیم بگوییم که هدف این علم کنترل متغیرهای اساسی سیستم (که متغیرهای خروجی می تواند تنها بخشی از این متغیرها باشد) بر مبنای برخی ملاکها میتواند شامل سرعت، زمان، مصرف سوخت و ... باشد.

رمز تمامی فایل ها : www.p-automation-t.com

سنجش غلظت مایعات به روش نوری

اندازه گیری غلظت مایعات در صنایع مختلف، بخصوص صنایع غذایی همچون صنایع تولید قند، رب، آب میوه وغیره بسیار ضروری می باشد. عمل سنجش در بخشهای مختلف فرایند تولید مورد نیاز است. بنابراین سیستمی مورد نیاز است که بتواند در کمترین زمان ممکن اطلاعات را پردازش نماید و میزان غلظت را اندازه گیری نموده و در اختیار واحد کنترل قرار دهد. روش انتخابی ما برای سنجش غلظت شربت قند استفاده از اشعه مادون قرمز است. بطور کلی می توانیم آزمایش را به دو قسمت، واحد نوری و واحد پردازش سیگنال تقسیم نمود. در واحد نوری از المانهای موجود استفاده شده است که همان دیودهای نور گسیل در طیف مادون قرمز می باشند. نور حاصل را از درون ماده مبنا که آب می باشد ونیز مایع تحت آزمایش (شربت قند) عبور داده و نور خروجی را دریافت کرده و با پردازش مناسب میزان غلظت قند بدست می آید. . .
برای دریافت ادامه مطلب فایل روبرو را دانلود نمائید . . .

محاسبه حرکت شناسی ربات صنعتی با استفاده از روش ماتریسی

پیچیدگی مدل سازی ریاضی ربات زمانی که درجه آزادی آن بالا میرود افزایش می یابد. حتی تبدیل مستقیم (forward transform) که بدست آوردن محورهای مختصات موثر نهائی ( end effector)موثر نقطه ابزار( tcp) که تکنیک نسبتا ساده ای است با بالا رفتن درجه آزادی ربات کار پیچیده ای خواهد شد. احتمال دارد تبدیل معکوس (inverse transform) یعنی بدست آوردن زوایای مفصل ها با استفاده از محورهای مختصات مرکز ابزار (tcp) - که نیاز به محاسبات بیشتر و پیچیده تری دارد - استفاده از علم ماتریسی در حل و مدل سازی رباتی که بیشتر از پنج درجه آزادی دارد مطلوب تر می باشد. بر روی هر یک از بازوهای ربات هست زیرا مختصات روی بازوهای x,y,z وقتی از روش ماتریسی استفاده می کنیم اولین حرکت مشخص کردن مختصات میدان و ربات در اثر حرکت دورانی (rotate) و یا حرکت انتقالی که مفصل های ربات انجام می دهند تغییر می کنند چون اگر کارتزین یک نقطه بر روی بازو را نسبت به یک میدان مشخص بدانیم مانند نقطه tcp می توانیم با استفاده از ماتریس های تبدیلی (transformation matrixes) تغییر نسبی یکی از مختصات ها را نسبت به مختصات بعدی پیدا کنیم. بدین ترتیب به تعداد بازوهای ربات میتوان ماتریس هایی را ایجاد کرد که هر کدام مشخص کننده اطلاعات لازم مربوط به یک نقطه اتصال از مجموعه مفصل های ربات باشد. . .
برای دریافت ادامه مطلب فایل روبرو را دانلود نمائید . . .

طراحی و شبیه سازی بهساز یکپارچه کیفیت توان (UPQC) بر اساس اینورتر منبع جریان

عناصر غیر خطی، مانند مبدل های توان در سیستمهای AC ، جریانهای هارمونیکی به شبکه تزریق میکنند و باعث افزایش توان راکتیو در خواستی بار می گردند. و همچنین در سالهای اخیر تعداد بارهای حساسی که برای عملکرد صحیح خود نیاز به ولتاژهای تغذیه سینوسی ایده آل دارند، افزایش یافته است. برای اینکه بتوانیم کیفیت توان را به صورت استاندارد داشته باشیم نیاز به مدارات و سیستمهای جبران کننده است. امروزه انواع مختلفی از این جبران سازها نسبت به کار کردشان پیشنهاد شده است. هدف از این مقاله معرفی UPQC است که شامل دو مبدل سه فاز منبع جریان می باشد که از طریق یک لینک DC به هم متصل شده اند. در مبدلهای منبع جریان حلقه کنترل ولتاژ فاز نسبت به مبدلهای منبع ولتاژ دارای باسخ سریع تری می باشند. همچنین قابلیت حفاظتی در مقابل اتصال کوتاه داخلی را نیز دارند و نیازی به استفاده از فیلترهای پسیو ، مابین UPQC و بار نیست بنابراین هزینه سیستم بطور قابل توجهی کاهش می یابد. . .
برای دریافت ادامه مطلب فایل روبرو را دانلود نمائید . . .

مینیمم کردن طرح مدارات منطقی که بیش از یک خروجی دارند با استفاده از یک الگوریتم کامپیوتری

در طراحی مدارات منطقی خیلی از موارد مایلیم که چند مدار با چند خروجی متفاوت را به صورت مینیمم دو سطحی (حداقل تأخیر زمانی با مینیمم گیتهای منطقی) طرح کنیم بعنوان مثال طراحی مدارات منطقی با PALها، اگر متغیرهای ورودی و تعداد توابع (مدارات) زیاد باشد مایلیم این کار را با کامپیوتر انجام دهیم، راه پیشنهادی من با استفاده از الگوریتم Quine McClusky یک الگوریتم کامپیوتری برای طرح مینیمم دو سطحی مدارات منطقی پیشنهاد می کند. تمام عکسهای استفاده شده در این مقاله از برنامه کامپیوتری که بر اساس الگوریتم پیشنهادی نوشته ام، تهیه شده است.
برای دریافت ادامه مطلب فایل روبرو را دانلود نمائید . . .

PARALLEL POWER LINE COMMUNICATION DESIGNING (Parallel PLC Designing)

در این تحقیقا هدف طراحی و ساخت سیستمی است که توسط روش ESK بتواند داده های خوانده شده توسط کنتور و یا دیگر دستگاه های اندازه گیری در سمت مشترک برق شهری (از جمله کنتور آب، کنتور گاز و ...) را از طریق خطوط فشار ضعیف و یا فشار متوسط برق شهر به پست توزیع برق منطقه مربوطه انتقال دهد. روش انتقال اطلاعات برای هر مشترک، به صورت سریال و جمع آوری اطلاعات برای کل مشترکین به صورت موازی بوده و از دو قسمت فرستنده و گیرنده در هر دو طرف (سمت مشترک و سمت پست توزیع ) تشکیل شده است؛ و شامل یک شبکه متشکل از یک سرویس دهنده و تعدادی مشترک می شود و مزیت آن بر پروژه های شبیه به آن، حالت شبکه ای و همچنین عملکرد موازی ان در جهت افزایش سرعت تبادل داده بین مشترکین و سرویس دهنده می باشد. . .
برای دریافت ادامه مطلب فایل روبرو را دانلود نمائید . . .

طراحی پروتکل احراز هویت بر مبنای لگاریتم گسسته

شبکه های کامپیوتری کاربردهای زیادی در زندگی روزمره دارند و یکی از مسائل مهم که در استفاده از شبکه باید مد نظر قرار گیرد احراز هویت یا شناسایی کاربراتی است که قصد استفاده از اطلاعات شبکه را دارند. احراز هویت یا شناسایی کاربران برای دسترسی به انواع اطلاعات مانند اطلاعات تجاری اسناد نظامی اطلاعات بانکی و غیره لازم و ضروری است. در این مقاله در ابتدا به معرفی و ضرورت احراز هویت می پردازیم. سپس طرح شنر و اکاموتو را معرفی می کنیم آنگاه طرح بهبود یافته ای که ترکیبی از این دو طرح و مینای امنیتی آن حل ناپذیری لگاریتم گسسته است را مطرح می کنیم. . .
برای دریافت ادامه مطلب فایل روبرو را دانلود نمائید . . .

طراحی کنترل کنند ه فازی با VHDL

در این مقاله شیوهای برای طراحی یک کنترل کننده فازی ساده توسط زبان تشریح سختافزار VHDL ارائه شده است. کنترل کننده منطق فازی (FLC) در طی سالهای اخیر پیشرفت چشمگیری در کنترل سیستم های پیچیده کرده است. هر کنترل کننده فازی از سه بخش فازی ساز، پایگاه دانش و فازی زدا تشکیل شده است. کنترل کننده پیاده سازی شده در این مقاله شامل دو ورودی ،دو خروجی و هفت تابع عضویت برای هر یک از ورودیها و خروجیها می باشد. در نهایت از تراشه FPGA برای پیاده سازی کنترل کننده استفاده شده است. . .
برای دریافت ادامه مطلب فایل روبرو را دانلود نمائید . . .

کنترل و هدایت موشک به روش پردازش تصویر

تصویر بهترین روش برای دریافت اطلاعات توسط انسان می باشد و بینایی به انسان این اجازه را می دهد تا دنیای اطراف را ببیند و آنرا درک کند. انسان مخلوقی است بصری بطوری که انسان به چشمانش وابسته است و برخی عقیده دارند %98 اطلاعات دریافتی از ان از طریق سیستم بینایی باشد. قابلیت بصری دادن به ماشینها (کامپیوتر و یا ربات ها و...) کار سهل و آسانی نیست. مادریک جهان سه بعدی زندگی می کنیم، حسگرهای بصری موجود اغلب تصاویری دوبعدی می دهند، و این کاهش بعد باعث از بین رفتن . . .
برای دریافت ادامه مطلب فایل روبرو را دانلود نمائید . . .

DCS (Distributed Control System)

در این مقاله سعی شده که تعریف به نسبت جامعی از ساختار DCS های امروزی به خوانندگان داده شود و همچنین نقش شبکه های صنعتی رایج در این بخش از صنعت توضیح داده می شود. توضیحاتی پیرامون نرم - افزارهای مورد استفاده و همچنین روند تکامل سامانه های DCS نیز مکمل این مقاله خواهد بود. . .
برای دریافت ادامه مطلب فایل روبرو را دانلود نمائید . . .

الگوریتم طراحی و ساخت یک روبات linefollowing

در این مقاله به بررسی طراحی و ساخت یک روبات مسیر یاب یا یک دنبال کننده خط که به عنوان روبات تعقیب خط معروف است می پردازیم . وظیفه این روبات دنبال کردن خطی در یک صفحه است. حال چون رنگ خط و رنگ صفحه و همچنین اندازه خط متغیر می باشد لذا باید برنامه ای برای آن نوشت که بتواند شرایط بوجود آورنده را شناسایی کند. برای نوشتن این برنامه نیاز به طراحی یک مدار منطقی است که بتواند روابطی برای ورودی و خروجی تعیین کند و بتواند تمام شرایط بوجود آمده را تشخیص دهد. در این مقاله به معرفی بخش های تشکیل دهنده روبات از جمله بخش مکانیکی - الکترونیکی و کامپیوتری می پردازیم . البته بحث اصلی ما روی بخش مدار منطقی آن خواهد بود. . .
برای دریافت ادامه مطلب فایل روبرو را دانلود نمائید . . .

برای دریافت ادامه مطلب فایل روبرو را دانلود نمائید . . .